0%

Sizce Sakarya'nın en önemli sorunu nedir?

Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz

Sağlık
Ulaşım
Eğitim
Turizm
Tarım
Sanayi
Deprem
Güvenlik
Trafik
Hava Kirliliği
Gürültü Kirliliği
Altyapı
İşsizlik
İçmesuyu
Çarpık Kentleşme
Ulusal/Uluslararası Alanda Tanınırlık
Nüfus Artışı
Sapanca Gölü
Yeşil Alanlar